O barvě / Barva v dějinách umění - Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.


Termín: 8. 10. 2013
Čas: od 16.30 hodin

Vývoj jednoho ze základních fenoménů vizuálního umění během staletí, proměny nejen technologií, ale i skladebných významů barev a jejich percepce (se zvláštním zřetelem k 19. století).

Projekt je realizován za finanční podpory MK ČR.

Vstupné 40,- Kč, studenti 20,- Kč

fotogalerie