O barvě / Barva jako součást designu, interiéru, architektury - Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková


Termín: 26. 11. 2013
Čas: od 16.30 hodin

Využití autonomních kvalit a možností barvy jako významného média v okolním civilizovaném prostředí / světě - případně i v reklamě. 

Projekt je realizován za finanční podpory MK ČR. 

Vstupné: 40,- Kč, studenti: 20,- Kč

fotogalerie