O barvě / Barva a prostor - Mgr. Jan Samec


Termín: 12. 11. 2013
Čas: od 16.30 hodin

Vytváření prostoru barvou v dějinách umění. Barvená perspektiva reneseance, barevná konvence iluzivního prostoru tří palánů až do malířství 19.s toletí, neiluzivní prostor moderního malířství 20. století. 

Projekt je realizován za fiananční podpory MK ČR. 

Vstupné: 40,- Kč, studenti: 20,- Kč

fotogalerie