Workshop Jana Samce - Malba netradičními prostředky


Termín: 25. 10. 2011
Čas: 14.00 - 17.00

Workshop nabídne účastníkům, ať už začátečníkům či pokročilým, nekonvenční možnosti malířských postupů, při nichž ztrácí štětec svou hlavní roli jako základní malířský prostředek. Mohou bez zábran a předchozích zkušeností vyzkoušet použití jiných i neobvyklých nástrojů, hub, válečků a válců, lidské ruky a dalších postupů, kombinaci malby s frotáží, vrstvení a sypání barvy, resp. barevných pigmentů, malbu na různé podklady a různorodými technikami. Cílem dílny je pomoci účastníkům objevit širokou škálu médií, které současná malba umožňuje a podnítit je k vlastnímu tvůrčímu hledání, nikoli naučit je pouhým jednorázovým efektům, vznikajícím při tzv. „technikaření".

vstupné 80,- Kč, nutno rezervovat

fotogalerie