Workshop Jana Pohribného - Kresba světlem


Termín: 27. 11. 2011
Čas: 13.00 - 19.00

Fotografický workshop pro veřejnost s přednáškou a ukázkami. Fotoaparáty s sebou.

vstupné 120,- Kč, nutno rezervovat

Jan Pohribný se v uměleckém světě fotografie úspěšně pohybuje již řadu let. Je velmi respektovanou osobností u nás i v zahraničí především v oblasti krajinářské fotografie a land - artu. Vytváří převážně aranžované a konceptuální fotografie citlivě situované do podmanivých přírodních lokalit. Jeho fotografie odrážejí duchovní vazbu k místu, krajině, přírodě. V současné době se kromě volné tvorby věnuje fotografii ilustrační i reklamní, zároveň je pedagogem na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Jan Pohribný je mistrem v práci se světlem, které je základem fotografického umění a patří rovněž k podstatným fenoménům lidského života. Ve workshopu, který je určen jak fotografickým nadšencům, tak profesionálním fotografům, vysvětlí základní principy práce se světlem - jak dosáhnout jednoduchými postupy nevšedního účinku, jak pracovat se světlem a stínem, se světlem umělým i přírodním a jak a co všechno můžeme pomocí „ kreativního světla" ve výtvarné fotografii vyjádřit.

fotogalerie