Workshop Bořivoje Hořínka - Perspektiva jinak


Termín: 10. 11. 2011
Čas: 16.30 - 19.30

Fotografický workshop pro veřejnost. Fotoaparáty s sebou.

vstupné 80,- Kč, nutno rezervovat

Bořivoj Hořínek, jako vynikající fotograf - výtvarník, působící po léta v karlovarském regionu, se věnuje především nefigurální fotografii v barevné i černobílé alternativě. Dlouhodobě je pro jeho tvorbu charakteristické zachycení stopy světla z pohledu výtvarného i významového. V posledních letech zaznamenává svým fotoaparátem simulované situace v konfrontaci s volným prostorem a přírodními vlivy. Pozoruje a dokumentuje změny, vývoj a zákonitosti těchto procesů. Inspirují ho zcela všední, nenápadné děje a události. Z jejich zprostředkování výtvarnou fotografií vytěží naprosté maximum pro vnímavé oko diváka. Bořivoj Hořínek během svého workshopu teoreticky i prakticky zasvětí účastníky do základních technických i výtvarných možností fotografických procesů orientovaných na perspektivu, zároveň připraví krátký happening v exteriéru, zaměřený na propalování papíru prskavkami a následné fotografické zaznamenávání těchto světelných efektů.

fotogalerie