Pozvánka pro školy na červen


Termín: od 1. 06. 2016 do 17. 06. 2016

Misto: koncertní sál

Panelová výstava nazvaná Karel IV. a jeho doba nabízí řadu informací zpracovaných do jednotlivých okruhů: Karel IV. a jeho rodina, Karel IV. jako stavenbík a zakladatel (nejvýznamnější zakladatelské počiny), Umění za časů Karla IV. (Karel IV. a jeho dvořané jako nejvýznamnější objednatelé uměleckých děl), Císařovy nové Vary a Památná místa Karlových Varů (Pramen Karla IV., Vyhlídka Karla IV., Lovecký zámeček, Pověst o založení Karlových Varů atd.) a Karel IV. a jeho umělecké ztvárnění v Karlových Varech (karlovarské sochy, plastiky, malby a graffiti).

pozvánka