Galerijní animace k výstavě Nejen Broučci arch. Zdeňka Podhůrského


Termín: od 3. 06. 2019 do 28. 05. 2019

Výtvarně naučný zážitkový program inspirovaný výstavou loutek a kreseb pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ, ZUŠ a SŠ.

Vstupné 30 Kč, termín a čas je třeba dojednat na adrese vargova@galeriekvary.cz nebo na tel. 734 788 029

podrobnosti