Zbyněk Sekal - Kresby a komorní plastiky


Termín: od 12. 05. 2022 do 26. 06. 2022
Čas: 10:00 - 17:00

Kurátorka Duňa Slavíková představí tvorbu sochařského solitéra, význačné osobnosti české moderny 60. let minulého století jako tvůrce kreseb, reliéfů, nástěnných komponovaných asambláží, koláží, fotografií a knižní grafiky. Výběr z pozůstalosti, který zapůjčila vdova po umělci, paní Christine Sekalová.