Vary(i)ace 3 + 1 = porcelán


Termín: od 30. 06. 2011 do 25. 09. 2011
Čas: vernisáže 17:00

Výběr čtveřice významných karlovarských autorů, kteří se pohybují v oblasti porcelánové tvorby, je záměrný. Nejedná se o typicky skupinovou výstavu, která by musela zahrnovat ucelený přehled místních tvůrců, nejde ani o monografickou expozici, koncepční vymezení je sice materiálové, ale nikoli přísně omezující. Jsou představeni současní autoři, nicméně různých generací a rozdílných přístupů, takže prezentace má jednotící prvek a zároveň bohatost výrazových prostředků. Orientace na výtvarníky, kteří se porcelánem zabývají především ve smyslu autorské tvorby, je také programová. Prezentací jejich tvorby totiž vlastní akce nevrcholí, jak to u výstav klasického typu bývá zvykem, nýbrž takříkajíc začíná. Vystavený výběr je impulsem a inspirativním prostředím pro další aktivity různorodé svou formou i zacílením. K výstavě galerie uspořádá ve spolupráci s participujícími umělci workshopy, kurzy, dětský tábor a artefiletické programy. Tyto následné aktivity budou navazovat na vystavené artefakty stylově, námětově, tematicky či materiálově. Vybranými díly z vytvořených prací pak bude původní instalace doplněna či postupně změněna, případně vznikne i zcela nová výstava.


Fotogalerie | Tisková zpráva