Dílny listopad, prosinec 2020


Termín: od 10. 11. 2020 do 8. 12. 2020

Glazování keramiky - 10.11.2020, 16-18 hodin

Adventní dekorace - 24.11.2020, 16-18 hodin

Pohádkové lucerny - 6.12.2020, 14 -16 hodin

Výroba vánočního přání a PF 2021 - 8.12.2020, 16-18 hodin

Všechny tyto plánované dílny nebylo možné uskutečnit kvůli zavedeným opatřením v rámci nouzového stavu, za což se velmi omlouváme. Výtvarné dílny, případně výtvarné techniky, které jsme pro tyto dílny zvolili, nabídneme, jakmile to bude možné.