Galerijní animace k výstavě Sláva! Huráá! To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století pro veřejnost


Termín: 21. 06. 2012
Čas: od 16.30 do 18.30 hod.

Galerijní animace je zaměřena na získání co největšího spektra znalostí o komiksu obecně, především o českém komiksu 1. poloviny 20. století. Program je upraven pro širokou veřejnost - pro dospělé i děti.

Motivační a naučné promítání o historii a pravidlech komiksu.

Komentovaná prohlídka výstavy s Pracovními listy, které provázejí výstavou, seznamují s originály komiksů - Kozel Bobeš, Dobrý voják Švejk Josefa Lady či Ferda Mravenec, Kapitán Animuk a Kuře Napipi Ondřeje Sekory. Dobrodružný žánr je ve výstavě zastoupen fenoménem Rychlých šípů od Jaroslava Foglara a Jana Fischera. Vystaveny jsou originály komiksů, předměty ze skautských sbírek. Pracovní listy nabízejí různorodé otázky, hravé úkoly a činnosti, které diváka seznámí s komiksovým poselstvím a díly ve výstavě.

Výtvarná dílna. Část výtvarného zadání i jeho realizace účastníkem probíhá přímo ve výstavě, část ve výtvarném ateliéru.

Vstupné: 40,- Kč

Programy je nutno rezervovat na tel.: 354 224 111 nebo 606 928 844 (nebo osobně na pokladně galerie)