LENKA SÁROVÁ MALÍSKÁ / PŘESAHY


Termín: od 9. 09. 2021 do 31. 10. 2021
Čas: 10:00 - 17:00
Misto: Interaktivní galerie Becherova vila

LENKA SÁROVÁ MALÍSKÁ / PŘESAHY

(10. 9. - 31. 10. 2021)

Vernisáž výstavy proběhne 9. 9. 2021 od 17:00

Karlovarská umělkyně Lenka Sárová Malíská je absolventkou Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde studovala v ateliéru keramiky a porcelánu u prof. Jarkovského.  Zcela přirozeně a bez zábran se pohybuje mezi malbou, volnou porcelánovou tvorbou i designem sériově vytvářeného porcelánu. Ve všech designerských oblastech je autorčina invence spojena s takřka metodickou zaujatostí, umělkyně hledá a testuje původní nápad ve vztahu k účelnosti, k materiálu, technologickému procesu.  Vymýšlí a ověřuje varianty, alternativní podoby dekoru, případných doplňků až k výsledné množině výtvorů, v nichž se finální permutované alternativy stávají součástí celku. Východisko její volné tvorby se odvíjí od intenzivního vizuálního prožitku, jehož smyslovost však autorka následně zpracovává v procesu malby. V obrazech přitom reflektuje obecnější vztahy - světla, barevné škály, kompozice a rukopisu. V těchto relacích se vynořují a někdy zase zanikají původní inspirační znaky z přírody, neboť malířka sleduje podstatné elementy vytvářející výslednou obrazovou strukturu. Výstava představuje obě  oblasti činnosti umělkyně s mírným důrazem na volnou tvorbu.

 

Pozvána

Tisková zpráva