Anna Kopková / PaLidi


Termín: od 11. 11. 2021 do 28. 11. 2021
Čas: 17:00
Misto: Interaktivní galerie Becherova vila

Výstava „PaLidi“ autorky nejmladší generace Anny Šíma Kopkové představuje její tvorbu, která se k nám prostřednictvím stylizované fotografie obrací s výzvou a apelem na náš vztah k životnímu prostředí, a to jak v jeho chápaní „hmotném“, tak i „nehmotném“. Slovy kurátora výstavy, prof. PHDr. Tomáše Vlčka, CSc.. „Anna Kopková objevila efekt věčné přitažlivosti krásného ženského těla na jedné straně a devastaci životního prostředí, kterou způsobila výroba téměř nezničitelných plastových obalů, na straně druhé, jako náměty překvapivě korelující. Iluze lehkosti, se kterou se nás zmocňují krásné fotografie krásných žen, když se nám ukazují a nabízejí, se podobá zdánlivé lehkosti, s jakou vstoupily plasty do civilizační praxe.“.

Sama autorka svou práci charakterizuje slovy „PLASTY JAKO MUTUJÍCÍ HMOTY“ a popisuje ji takto:

Vizualita fotografií zobrazuje dvě roviny obsahu, které vyjadřují kontrast mezi pohodlným životním stylem a procitnutí k nové úctě života druhotného materiálu. Námětem absurdních výjevů nahých žen obalených igelitem komunikuje sdělení, že s plasty jsme víc než spojeni. Momentálně naše neschopnost se plastů zbavovat vzbuzuje pocit nestability, nejistoty a jako nikdy předtím v dějinách nás společný osud vyzývá k hledání nového začátku a vymezit se z formy kolektivního egoismu. Když budeme dnes slabě lehkomyslní, zítra můžeme být lehce slabomyslní.“.

 

pozvánka:

Návštěva všech výstav a poboček Galerie umění Karlovy Vary podléhá nařízení Vlády České republiky a usnesení Ministerstva zdravotnictví. Aktuální informace naleznete na stránce http://www.galeriekvary.cz/