11 Světů / Současná česká ilustrace pro děti


Termín: od 7. 03. 2013 do 5. 05. 2013
Čas: ÚT - NE 10.00 - 17.00 hod., vstupné: 40,- a 20,- Kč, vernisáž: 7. 3. 2013 od 17.00 hod.

Interaktivní výstava autora Radima Kopáče představí tvorbu jedenácti současných českých autorů ilustrací pro děti - David Böhm, Pavel Čech, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti.

Autor výstavy: Radim Kopáč, grafický design Lenka Jasanská, architekt Ondřej Beneš, kurátor za BV Ivana Klsáková

Partnerem výstavy je Krajská knihovna Karlovy Vary.  

      

Původní ilustrace pro děti a vlastně i mládež má v Čechách nesmírně silnou tradici. Stačí vzpomenout z posledního půlstoletí Zdeňka Milera, Květu Pacovskou, Petra Síse, Zdeňka Smetanu, Jiřího Trnku, Štěpána Zavřela nebo Helenu Zmatlíkovou. Co jméno, to pojem, co autorský styl, to svět pro sebe – platný dávno nejen v národním kontextu,ale i v mezinárodních souvislostech. Mladí ilustrátoři tak mají dnes, v nulté a první dekádě nového tisíciletí, na co navazovat. A také vůči komu se vymezovat. Svoji práci mají v něčem snazší, v něčem náročnější: přeje jim jistá společenská otevřenost, stejně jako široký repertoár nových médií a technik, nesmírně bohaté spektrum vyjadřovacích možností; proti nim pak stojí zřejmý problém upadajícího zájmu o umění a kulturu obecně.

Výstava 11 světů si dala za cíl předvést potenciál současné české ilustrace pro děti. Představuje jedenáctku autorů s výrazovou specifikou, autorů umělecky svébytných, přirozeně překračujících hranice ilustrace směrem k dalším technikám a médiím – k volné kresbě, ke grafice, koláži, komiksu, k autorské knize, k textilnímu výtvarnictví nebo k animovanému filmu.

Jedenáct autorů je vesměs mladší a střední generace, nicméně na svém kontě mají mnozí z nich už dlouhou řadu úspěšných, někdy doslova ikonických realizací, ať knižních (jako Pavel Čech nebo Renáta Fučíková), filmových (Galina Miklínová), výstavních (David Böhm a Jiří Franta) nebo multimediálních (Petr Nikl); někteří se prosadili přirozeně i v zahraničí (Lucie Lomová).

Výstava pak není klasickou výstavou, ale interaktivním projektem. Jeho smyslem není pasivní konzumace, ale aktivní spoluúčast – 11 světů chce vtáhnout návštěvníky přímo doprostřed tvůrčího procesu, dát jim šanci bavit se stejně kreativně jako sami autoři. K tomu slouží jak celkové pojetí výstavy jako série autonomních „hnízd“, tak jejich konkrétní zabydlení různými typy her a kratochvílí.

Radim Kopáč

 

pozvánka

fotogalerie